Det persiske felttog eller Anabasis Xenofon Hent

Grækernes arbejdsgiver, tronraneren Kyros den Yngre, tabte og blev dræbt. Hans soldater strandede langt inde i Perserriget uden vejvisere og uden proviant. Dette er indholdet af den første bog ud af syv, og resten handler om de utrolige strabadser og lidelser, hæren måtte gennemgå under tilbagetoget gennem Armenien og Tyrkiet for at nå ud til Sortehavet og den græske verden. Xenophons medrivende værk hører til blandt de store klassikere i europæisk historieskrivning og er her for første gang oversat i sin helhed til et mundret, moderne dansk.

  • Navn: Det persiske felttog eller Anabasis
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Xenofon
  • Sprog: Dansk